Filters
Availability
 • Complimentary
 • Free
 • Open Access
 • Purchased
 • To Purchase
Format
 •  HARDBACK
 •  PAPERBACK
 •  EBOOK (EPUB)
 •  EBOOK (PDF)
 •  EBOOK (MOBI)
Publication Year
search
 •  Aquila Shaikh
 •  Mohsin Ali
 •  Fanindra Bhardwaj
 •  Kamalakannan S
 •  Dr. Purvi Patel
 •  Rashmita Pradhan
 •  Prakash Sakharkar
 •  Khyati Manvar
 •  Co-Authors: Dr. Rashmita Pradhan
 •  Divakar Jha
 •  Vikram Patalbansi
 •  Jotvinder Singh (Jojo)
 •  Divakar Jhar
 •  Dilip Trivedi
 •  Sadhana Ojha
 •  Chirag Hala
 •  P. G. Sharvesh
 •  Vatsal Shah
 •  Anindya Ray
 •  Ms.Avantika Mahadik
 •  Sharif Shabir
 •  Eeshan Lingam
 •  Co-Authors: Divakar Jha
 •  Adhyaye Malhotra
 •  Aditya Singh
 •  Aekta Panjwani
 •  Ananya Padwal
 •  André Double
 •  Anjali Mandal
 •  Anusha Hansaria
 •  Archana Kulkarni
 •  Avantika Jain Kumar
 •  Bibhuti Dash
 •  Binod Shankar
 •  Birte Gundermann
 •  C. Goldbell Rachel
 •  Chandra Bhushan S. Mishra
 •  Chandra Kant Mishra - Madhur
 •  Divansh Bajaj
 •  DPK Devnath
 •  Dr Sangeeta Devarapalli
 •  Dr. Thangjam Subhalakshmi
 •  Eka Belicia
 •  G. R. Theodore
 •  Gurleen Kaur
 •  Hemanth Karicharla
 •  Hussain Hassan
 •  Inesh Shankar Narayanan
 •  J Sophia
 •  Jagmit Singh
cover
The Secret of Human Transformation into God
Chirag Hala
2023
INR
epub
cover
Let’s Get Real
Binod Shankar
2023
INR
epub
cover
Manav Ka Ishvar se Roopantar ka Rahasya/मानव का ईश्वर में रूपांतर का रहस्य
Chirag Hala
2023
INR
epub
cover
Pudumai
P. G. Sharvesh
2023
INR
epub
cover
Rebirth of Strength
Vatsal Shah
2023
INR
epub
cover
Fashion Fables
Anindya Ray
2023
INR
epub
cover
Web Technology with Node js, Angular js and MySQL
Ms.Avantika Mahadik
2023
INR
epub
cover
Mathematical Modeling in Economics
Sharif Shabir
2023
INR
epub
cover
Mujhe Kuch Kehna Hai
Dilip Trivedi
2023
INR
epub
cover
Advance Java Practical Journal
Vikram Patalbansi, Rashmita Pradhan, Aquila Shaikh
2023
INR
epub
cover
Ethical Hacking Lab Manual
Rashmita Pradhan, Prakash Sakharkar
2023
INR
epub
cover
Blockchain & Solidity Program Lab Manual
Vikram Patalbansi, Co-Authors: Divakar Jha
2023
INR
epub
cover
Artificial Intelligence and Machine Learning
Aquila Shaikh, Rashmita Pradhan, Divakar Jhar
2023
INR
epub
cover
Big Data and Visualization
Sadhana Ojha, Aquila Shaikh
2023
INR
epub
cover
Distributed System and Cloud Computing Lab Manual
Khyati Manvar, Co-Authors: Dr. Rashmita Pradhan, Divakar Jha
2023
INR
epub
cover
Data Mining and Business Intelligence Lab Manual
Rashmita Pradhan, Sadhana Ojha, Khyati Manvar
2023
INR
epub
cover
Network Simulator-3 (NS-3) Practical Lab Manual
Vikram Patalbansi
2023
INR
epub
cover
Internet of Things Lab Manual
Rashmita Pradhan, Aquila Shaikh, Vikram Patalbansi
2023
INR
epub
cover
The Awakening
Dr. Purvi Patel
2023
INR
epub
cover
Uṅgaḷ Vaaṇika Iṇaiyathaḷathai Evvāṟu Uruvākkuvadhu: Tamizhil Oru Vazhikaatti.
Kamalakannan S
2023
INR
epub